DÒNG SẢN PHẨM NỔI BẬT

23.620.800  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
23.487.600  (chưa VAT 10%)
14.409.600  (chưa VAT 10%)
4.000  (chưa VAT 10%)
4.000  (chưa VAT 10%)
3.000  (chưa VAT 10%)
1.000  (chưa VAT 10%)
5.000  (chưa VAT 10%)
5.000  (chưa VAT 10%)
4.000  (chưa VAT 10%)
3.050.000  (chưa VAT 10%)
3.000  (chưa VAT 10%)
2.000  (chưa VAT 10%)
2.950.000  (chưa VAT 10%)
4.500.000  (chưa VAT 10%)
1.850.000  (chưa VAT 10%)
1.450.000  (chưa VAT 10%)
1.950.000  (chưa VAT 10%)

Siêu Thị Kính Hiển Vi Kính Lúp

Hotline: 0904 259 271 -Email: saleskinhhienvi247@gmail.com

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU

8.750.000  (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY

14.409.600  (chưa VAT 10%)
1.087.200  (chưa VAT 10%)
14.409.600  (chưa VAT 10%)
1.466.400  (chưa VAT 10%)
23.487.600  (chưa VAT 10%)
6.158.400  (chưa VAT 10%)
2.760.000  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
2.097.600  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
4.485.600  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
2.250.000  (chưa VAT 10%)
21.614.400  (chưa VAT 10%)
23.620.800  (chưa VAT 10%)
16.410.000  (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ SÂU

2.070.000  (chưa VAT 10%)
2.846.400  (chưa VAT 10%)
2.415.600  (chưa VAT 10%)
2.415.600  (chưa VAT 10%)
3.295.200  (chưa VAT 10%)
16.891.200  (chưa VAT 10%)
2.415.600  (chưa VAT 10%)
3.295.200  (chưa VAT 10%)
3.295.200  (chưa VAT 10%)
2.415.600  (chưa VAT 10%)
2.070.000  (chưa VAT 10%)
4.057.200  (chưa VAT 10%)

ĐỒNG HỒ SO

3.174.000  (chưa VAT 10%)
1.777.200  (chưa VAT 10%)
2.287.200  (chưa VAT 10%)
2.001.600  (chưa VAT 10%)
655.200  (chưa VAT 10%)
1.004.400  (chưa VAT 10%)
1.834.800  (chưa VAT 10%)
1.179.600  (chưa VAT 10%)
1.518.000  (chưa VAT 10%)
1.179.600  (chưa VAT 10%)
1.518.000  (chưa VAT 10%)
2.528.400  (chưa VAT 10%)
1.518.000  (chưa VAT 10%)
1.794.000  (chưa VAT 10%)
1.725.000  (chưa VAT 10%)
1.407.600  (chưa VAT 10%)
1.396.800  (chưa VAT 10%)
1.994.400  (chưa VAT 10%)
949.200  (chưa VAT 10%)
982.800  (chưa VAT 10%)
1.045.200  (chưa VAT 10%)
1.790.400  (chưa VAT 10%)
2.294.400  (chưa VAT 10%)

THIẾT BỊ ĐO LỰC

KÍNH HIỂN VI

3.050.000  (chưa VAT 10%)
4.000  (chưa VAT 10%)
5.000  (chưa VAT 10%)
5.000  (chưa VAT 10%)
1.000  (chưa VAT 10%)
3.000  (chưa VAT 10%)
4.000  (chưa VAT 10%)
4.000  (chưa VAT 10%)

KÍNH LÚP

1.450.000  (chưa VAT 10%)
2.000  (chưa VAT 10%)
3.000  (chưa VAT 10%)
650.000  (chưa VAT 10%)
950.000  (chưa VAT 10%)
950.000  (chưa VAT 10%)
1.950.000  (chưa VAT 10%)
1.450.000  (chưa VAT 10%)
1.850.000  (chưa VAT 10%)
4.500.000  (chưa VAT 10%)
2.950.000  (chưa VAT 10%)

TIN TỨC MỚI

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ