Nhiệt ẩm kế tự ghi TANDD TR-72A

Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng